Müügitingimused

E-poe www.sniffy.ee (edaspidi E-pood) omanik on Sniffy OÜ (edaspidi Sniffy) (registrikood 16557153).

1. Müügitingimuste kehtivus, kauba- ja hinnainfo

1.1. Müügitingimused kehtivad E-poest kaupade ostmisel. Müügitingimused ning Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid reguleerivad Sniffy ja E-poe kaudu tooteid ostva isiku (edaspidi Klient) vahel tekkivaid õigussuhteid. Kliendi staatusest (nt eraisik/tarbija või juriidiline isik) tulenevate müügitingimuste erisuste aluseks on Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
1.2. Veebipoes müüdavate toodete hinnad koos käibemaksuga ja teave toote kohta on märgitud toodete juurde. Sniffyl on õigus muuta toodete hindu.
1.3. Hinnale lisandub tasu kauba kättetoimetamise eest, mis sõltub Kliendi asukohast ning kättetoimetamise viisist. Kättetoimetamise tasu kuvatakse Kliendile tellimuse vormistamisel.

2. Tellimuse vormistamine

2.1. Kauba tellimiseks tuleb lisada soovitud tooted ostukorvi. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad ning valida sobiv toodete kohaletoimetamise viis. Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda pangalingi kaudu või muu makselahenduse abil. Maksete vahendajaks on makseteenuse pakkuja, kelleks on Montonio Finance UAB (registrikood 3050205122), kellele Sniffy edastab kliendi maksetega seonduvaid andmeid.
2.2. Tellimus vormistatakse ja täidetakse ning müügileping jõustub alates tasumisele kuuluva ostusumma laekumisest Sniffy arvelduskontole. Tellimus tühistatakse juhul, kui Klient ei ole tellimuse kinnituses ettenähtud aja jooksul ostusummat tasunud.
2.3. Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida, teavitatakse sellest Klienti esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha.

3. Toodete kohaletoimetamine

3.1. Sniffy kasutab toodete transpordiks Kliendini Kliendi poolt tellimuse tegemisel valitud kohaletoimetamise viisi.
3.2. Sniffy ja kohaletoomist korraldav transpordiettevõte ei vastuta kohaletoimetamise viivituse ja ebaõnnestumise eest juhul, kui viivitus või ebaõnnestumine on tingitud Kliendi poolt tellimuse tegemisel Sniffyle esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.
3.3. Katkise pakendiga toodetest on Kliendil võimalik teavitada Sniffy’t aadressil [email protected].
3.4. Eesti Vabariigi piires tarnitavad saadetised jõuavad ostja määratud sihtpunkti üldjuhul 5 tööpäeva jooksul alates müügilepingu jõustumisest. VÕS § 209 lg 6 alusel on Sniffy’l õigus tooted kohale toimetada kuni 30 kalendripäeva jooksul.
3.5. Juhul kui selgub, et Kliendi tellitud toodet Sniffy laos ei ole ning eeldatavalt ei ole toodet tavapärase tarnetähtaja jooksul Kliendini toimetada, võtab Sniffy Kliendiga esimesel võimalusel Kliendi poolt antud kontaktandmete kaudu ühendust. Sniffy annab Kliendile teada, millal on Sniffyl eelduslikult võimalik Kliendile soovitud toode edastada. Olukorras, kus Klient on viivituse tõttu kaotanud toote vastu huvi, on Kliendil võimalik lepingust taganeda ja Kliendi tasutud summa tagastatakse Kliendile.

4. Lepingust taganemine

4.1. E-poes ostetud toodetele kehtib 14-päevane tagastusõigus. Kliendil on VÕS § 56 lg 1 alusel õigus E-poest ostetud tooted tagastada põhjust avaldamata 14 päeva jooksul alates toote üleandmisest. Toote tagastamiseks peab Klient esmalt tegema Sniffyle e-posti teel ([email protected]) lepingust taganemise avalduse, kuhu tuleb märkida lisaks sooviavaldusele Kliendi nimi, tellimuse kuupäev, Kliendi arveldusarve number ning tellimuse number. Selleks võib Klient kasutada E-poe lehel kättesaadavat taganemisvormi. Seejärel peab Klient taganemisavalduse esitamisest alates 14 päeva jooksul tagastama Sniffyle tellitud tooted.
4.2. E-poest ostetud toodete tagastamise seotud kulud (nt postikulu) hüvitab Klient.
4.3. Tagastatavad tooted peavad olema kasutamata ja kahjustamata ning olema originaalpakendis. Tagastatav toode peab sisaldama kõiki sellega pakendis asunud esemeid. Taganemisõiguse säilimiseks tuleb tootepakend avada ettevaatlikult ning tootega tutvuda viisil, mis ei kahjusta toodet. VÕS § 53 lg 4 p 4-1 kohaselt ei kehti 14-päevane taganemisõigus muu hulgas avatud pakendiga toidu- ja söödakaupadele.
4.4. Kliendipoolse lepingust tagastamise korral tagastatakse Kliendile kõik Kliendilt saadud maksed, sealhulgas kättetoimetamiskulud (välja arvatud täiendavad kulud, mis tulenevad Kliendi valitud kättetoimetamise viisist, mis erineb Sniffy pakutud kõige odavamast tavapärasest kättetoimetamise viisist) hiljemalt 14 päeva jooksul alates tagastatud kauba kättesaamisest Sniffy poolt. Tagasimaksed tehakse samale arvelduskontole, millelt Klient ostu eest tasus.
4.5. Sniffyl on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda Kliendilt tagasi kaup, kui kauba hind veebipoes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.

5. Pretensiooni esitamise õigus

5.1. Sniffy vastutab ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest ostjale. Sellest esimese aasta jooksul asja üleandmisest ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on Sniffy kohustus.
5.2. Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul Sniffy poole, saates e-kirja aadressile [email protected].
5.3. Sniffy ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist Kliendi tegevuse või tegevusetuse tõttu (vale kasutusviis, õnnetusjuhtum vms) või kui tegemist on asja tavapärasest kasutamisest tingitud normaalse kulumisega.
5.4. Kui Sniffylt ostetud kaubal on puudused, mille eest Sniffy vastutab, parandab või asendab Sniffy puudusega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab Sniffy ostjale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud.
5.5. Sniffy vastab Kliendi esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.

6. Vaidlused

6.1. Kui Kliendil on E-poe või Sniffy osas pretensioone, tuleb need saata e-posti aadressile [email protected].
6.2. Sniffy müügitingimustes sätestamata küsimuste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
6.3. Kui Klient ja Sniffy ei suuda lahenda vaidlust läbirääkimiste ja kokkuleppe teel, siis on Kliendil võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Komisjoni andmed on leitavad: https://ttja.ee/tarbijavaidluste-komisjon.
6.4. Lisaks on Kliendil võimalik pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole. Platvormi andmed on leitavad: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=ET.

7. Muud tingimused

7.1. Kõik E-poes müüdavate toodete juurde lisatud pildid, spetsifikatsioonid ja muud teave on autoriõigusega kaitstud ja nende kasutamine ilma Sniffy loata on keelatud.
7.2. Sniffyl on õigus müügitingimusi muuta. Muudatused jõustuvad muudatuse avaldamisest alates E-poe veebileheküljel www.sniffy.ee.